Inloggen
Winkelmandje

Hoe werkt de vochtsensor van Orcon?

Hoe werkt de vochtsensor van Orcon?
Geplaatst op 16-10-2015 door Rik Somers


Werking van de vochtsensor

In de MVS-15 en Compact-10 zit een vochtsensor ingebouwd. Deze meet continu de vochtigheid in de afgevoerde lucht en vergelijkt deze met de opgeslagen metingen van de laatste 3 minuten. Indien er een aanzienlijke verhoging van de luchtvochtigheid vastgesteld wordt, zal de ventilator automatisch harder gaan draaien op stand 2. Als het toestel een afname van de luchtvochtigheid detecteert dan wordt de nadraaitijd geactiveerd 15 min of 30 min (instelbaar).Daarna keert de MVS-15RH terug in de automatische modus. Het is niet mogelijk om de vochtsensor gevoeliger in te stellen. Deze schakelt standaard wanneer er een verhoging gemeten wordt van 2% over het gehele systeem (incl. lucht uit de ventielen in bijv. toilet, woonkamer, keuken, berging etc.).

De werking van de vochtsensor is mede afhankelijk van een goed ingeregeld systeem. Neem bij installatie /inregelen onderstaande aanbeveling in acht:

1. De vochtsensor werkt alleen als het systeem op automatisch staat. Als er geen bediening (meer) aanwezig is om de “auto” modus te selecteren kunt u de steker van de MVS-15 uitnemen, 10 seconden wachten, om vervolgens de steker weer terug te plaatsen. De unit start op in de automatische modus. - Regel het systeem in op stand 2, met gesloten deuren en ramen (toevoer- en overstroom roosters
wel openen). De vochtsensor zal naar stand 2 gaan bij vochtdetectie. Zie handleiding voor een tabel met debieten.
2. Er dient in de Automatische modus altijd een merkbare afzuiging (ca. 10 – 15 m3h) uit het ventiel in de badkamer aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, zie punt 2 om het totale luchtvolume
van het toestel te verhogen.
3. Aanwezigheid van toevoervoorziening (rooster of ruime spleet onder de deur) in de badkamer. Wanneer er geen lucht toegevoerd kan worden, kan er ook geen lucht afgevoerd worden en zal de badkamer niet geventileerd worden. Hierdoor zal de vochtsensor ook geen vocht kunnen detecteren;
4. Een kanaallengte vanuit de natte ruimte (badkamer) van verticaal meer dan 4 meter en/of horizontaal meer dan 2 meter kunnen beide de werking van de vochtsensor beïnvloeden;
5. Sluit de badkamer (indien mogelijk) direct aan via een apart kanaal op de MVS-15. Dit beperkt de bijmenging van droge lucht uit andere ruimten;
6. Sterk vervuilde kanalen hebben meer weerstand waardoor minder vochtige lucht vanuit de badkamer naar de MVS-15 afgevoerd wordt. Reinig de kanalen bij sterke vervuiling;

Functietest vochtsensor in het toestel

a. Controleer of de LED op de MVS-15 (zichtbaar door de witte kap) groen knippert. (indien dit het geval is, ga naar stap i);
b. Verwijder de witte voorkap;
c. Neem de stekker uit het stopcontact;
d. Neem de motorplaat uit de behuizing;
e. Naast de waaier ziet u de vochtsensor door de motorplaat steken (zie afb.);
f. Controleer of deze juist gemonteerd is door te controleren of deze haaks op de motorplaat staat en het zwarte kopje naar de verdikking toe wijst. (zie afbeelding)
g. Druk deze goed aan, houdt hierbij de hoofdprintplaat aan de achterkant met uw hand tegen. Zorg er ook voor dat deze onder een hoek van 90 graden door de motorplaat steekt. Wanneer deze sterk vervuild is dient deze eerst schoon gemaakt te worden met een droog kwastje;
h. Plaats de motorplaat weer terug en plaats de stekker terug in het stopcontact.
i. Wacht 5 minuten;
j. Neem de motorplaat (met draaiende motor) uit de behuizing;
k. Vouw uw hand om de vochtsensor en adem (gewoon uit ademen, niet blazen) over de sensor heen. Na 15 – 30 sec ademen ziet en hoort u de motor van de MVS-15 harder draaien. Als dit het geval is werkt de vochtsensor correct;
l. Neem de stekker uit het stopcontact en plaats de motorplaat weer terug in de behuizing en plaats de stekker weer terug in het stopcontact; Nb. Gaat de ventilator niet harder draaien bij het uitvoeren van deze test dan is de vochtsensor mogelijk defect
en kan deze vervangen worden. Neem hiervoor contact op met uw verkooppunt.

Verminderen bijmenging

Wanneer de functietest aantoont dat de vochtsensor werkt, het systeem correct is geïnstalleerd en bovenstaande aanbevelingen in acht zijn genomen, wordt de klacht veroorzaakt door de bijmenging van lucht vanuit de andere droge ruimten (keuken, toilet etc.). Het systeem meet de luchtvochtigheid van het gehele systeem. Als het overgrote deel uit andere ruimten dan de badkamer wordt afgezogen is de verhoging van de luchtvochtigheid uit een badkamer na bijmenging gering. Voer onderstaande stappen uit:

• Neem de witte kap van het toestel.
• Druk 7x op de drukknop midden op de printplaat.
• De LED zal 2 maal 3x Rood gaan knipperen, waarna de LED groen of rood blijft branden. (groen is afwezigheidstand, rood is lage stand (1))
• Druk nogmaals op de drukknop om de setting te wijzigen.
• De LED zal van kleur veranderen
• Nu is de instelling veranderd en zal het debiet in autostand hoger staan waardoor er standaard meer wordt afgezogen.

Instellingen om stand laag te veranderen:
Dipswitch 1 uit; 70m³/h
Dipswitch 1 aan; 85m³/h
Dipswitch 1 uit + 7 aan; 83m³/h
Dipswitch 1 + 7 aan; 138m³/h
Raadpleeg de handleiding op pagina 8 om de stand laag te veranderen

- Wijzig eventueel de ventielinstelling (badkamer verder open, droge ruimten (incl. Toilet) verder dicht) om er voor te zorgen dat er meer lucht uit de badkamer wordt afgezogen zodat de bijmenging wordt gereduceerd;
- Een ventiel dat dicht bij de ventilatiebox is geplaatst kan ervoor zorgen dat in de automatische modus een groot deel van het ventilatie debiet wordt afgezogen door dit ventiel. Wanneer men een ventiel op een dergelijke plek wenst, moet er gegarandeerd worden dat er nog voldoende lucht uit de badkamer afgezogen wordt in de automatische modus. Wanneer u het systeem test door de douchekraan open te zetten, laat dan bij meerdere testen het systeem tussen de testen in 15 minuten op stand 3 draaien door 1 maal op het klokje te drukken om het systeem tot rust te laten komen en een volgende test goed te kunnen doen.

Download

Maar liefst 200.000 ventilatie producten op voorraad
Op werkdagen voor 16.30 uur besteld, morgen in huis
Contact opnemen met Ventilatieland
Zehnder J.E. StorkAir ventilatie producten bij Ventilatieland NL
Orcon ventilatie producten bij Ventilatieland NL
DUCO ventilatie producten bij Ventilatieland NL
Brink ventilatie producten bij Ventilatieland NL
Vasco ventilatie producten bij Ventilatieland NL
Vent-Axia ventilatie producten bij Ventilatieland NL
Itho Daalderop ventilatie producten bij Ventilatieland NL
EnviSense bij Ventilatieland
Econox ventilatie producten bij Ventilatieland NL

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen